REAS BALEARS

Asociación Redes de Economía Solidaria
Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears

REDES QUE AVALAN

REAS Red de Redes

DESCRIPCIÓN DE ENTIDAD

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una associació sense ànim de lucre de promoció de l’economia solidària constituïda en 1998. Des de llavors, tot un conjunt d’iniciatives estam treballant en xarxa per impulsar a les Illes Balears un moviment social en favor d’una economia al servei de les persones.

La missió de REAS Balears és potenciar l’economia solidària com a un instrument que permeti desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des d’una òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural.

Els socis de REAS Balears

Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti la carta de principis de l’economia solidària i assumeixen les obligacions dels seus Estatuts. Actualment REAS Balears compta amb els socis següents:

 1. Associació Candela Projectes Solidaris
 2. Associació S’Altra Senalla
 3. Associació Tu a Tu
 4. Càritas Mallorca
 5. Càritas Menorca
 6. Ecoprest S.L.L.
 7. Fundació Deixalles
 8. Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)
 9. Slow Food Illes Balears
 10. Suport Social S. Coop.


Els socis de REAS Balears poden participar en l’assemblea general, màxim òrgan de deliberació i decisió; i en la Junta Directiva, que és l’òrgan de gestió i representació.

L’activitat de REAS Balears

REAS Balears desenvolupa actualment la seva activitat d’acord amb els següents objectius estratègics:

 1. Donar continuïtat a  la tasca en el marc de REAS Red de Redes, Tercer Sector Social Illes Balears i la banca ètica Fiare.
 2. Reivindicar les empreses d’inserció.
 3. Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives i empreses.
 4. Impulsar el mercat social a les Illes Balears com a eina de foment de l’economia social.


En funció d’aquests objectius, REAS Balears ofereix els serveis següents:

 1. Promoció i articulació del mercat social a les Illes Balears.
 2. Participació en el projecte Fiare de banca ètica i ciutadana.
 3. Intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb les iniciatives d’economia solidària del conjunt de l’Estat a través de la participació a REAS Red de Redes.
 4. Promoció de les empreses d’inserció i participació en la Federació Estatal d’Empreses d’Inserció (FAEDEI).
 5. Participació en el Tercer Sector Social Illes Balears.
 6. Difusió de l’economia solidària internament i externament: carta de principis de l’economia solidària, butlletí informatiu “Últimas Noticias”, accés al portal web d’economia solidària...

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD

 • AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

FORMULARIO DE CONTACTO